ებიექტს სახელი შეეცვალა 2019-12-27-ში, მისი სახელია REPUBLIC

ANDROPOV’S EARS (დაკეტილია)

12/20
 
See pictures